Åpenhetsloven

Vår forpliktelse til menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi i Artea Malermester AS tar vårt ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi gjennomfører grundige kartlegginger og vurderinger av både faktiske og potensielle negative konsekvenser som vårt selskap enten har forårsaket eller kunne ha bidratt til.

Disse vurderingene ligger til grunn for våre tiltak, som har som mål å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser. Vi deler åpent våre funn og tiltak med allmennheten, for å sikre gjennomsiktighet og tillit.

Vår redegjørelse gir innsikt i våre vurderinger og handlinger på dette viktige området. Vi er dedikert til å sikre at vårt selskap opererer i tråd med høyeste standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Send et anonymt varsel