Sophie Radich skole

2020 - 2022

En ny start i moderne omgivelser

Over nyttår vil 720 elever og rundt 100 lærere kunne starte en ny skolehverdag i en moderne institusjon, oppkalt etter Lillestrøms første kvinnelige lærer, Sophie Radich. Sophie Radich skole representerer en ny æra for utdanning i lokalsamfunnet, og Artea er stolt av å ha bidratt til realiseringen av dette spennende prosjektet.

Artea har vært en sentral aktør i byggingen av Sophie Radich skole. Vi har levert malerarbeid av høy kvalitet på gipsvegger og behandlet massivtre. I tillegg har vi installert over 10 000 kvadratmeter med linoleumsgulv og vinyl, og sørget for at hvert gulvoppsett oppfyller de strengeste krav til bærekraft, miljø og brukervennlighet.

Dette prosjektet har hatt et sterkt fokus på bærekraft og miljøhensyn. Artea har vært dedikert til å levere løsninger som ikke bare er estetisk tiltalende og funksjonelle, men også miljøvennlige og bærekraftige. Vi er stolte av å ha bidratt til skapelsen av et moderne læringsmiljø som ivaretar både dagens og fremtidige generasjoners behov.

Sted: Lillestrøm
Prosjekttype: Nybygg Skole
Bruttoareal: 13.800 kvadratmeter
Byggherre: Lillestrøm kommune
Byggherrerepresentant: WSP
Totalentreprenør: Kruse Smith
Arkitekt: Arkitema

Årstall

2020 – 2022

Status

Fullført

Lokasjon

Lillestrøm